Wytyczne
i wartości

Witamy w WE

jako nasze wytyczne dla zarządzania i współpracy w HF i BHF. Na tej stronie możesz dowiedzieć się wszystkiego o "WE" (Work Essentials) i swoim ważnym wkładzie jako pracownika w BHF.

TWORZYMY DRUŻYNĘ

TWORZYMY DRUŻYNĘ
TWORZYMY DRUŻYNĘ

Żyjemy w zgodzie z naszymi wartościami – codziennie. Jesteśmy otwarci i
autentyczni. Jesteśmy otwarci na inne kultury i języki.

JESTEŚMY ZORIENTOWANI NA KLIENTA

Zapewniamy jakość, której sami oczekujemy jako klienci. Proaktywnie pozyskujemy informacje i dopytujemy, gdy coś jest niejasne. Jesteśmy otwarci na zmiany i zaangażowani.

JESTEŚMY ZORIENTOWANI NA KLIENTA
JESTEŚMY ZORIENTOWANI NA KLIENTA

PODEJMUJEMY PRZEJRZYSTE DECYZJE

PODEJMUJEMY PRZEJRZYSTE DECYZJE
PODEJMUJEMY PRZEJRZYSTE DECYZJE

Skupiamy się na tym, co istotne. Podejmujemy decyzje w ramach naszego własnego kontekstu pracy. Przejmujemy odpowiedzialność za nasze zadania.

KSZTAŁTUJEMY WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ

Każdego dnia przyczyniamy się do osiągania celów zespołowych i firmowych. Pielęgnujemy kontakty z naszymi kolegami i koleżankami z pracy – również z innych działów. Współtworzymy naszą firmę.

KSZTAŁTUJEMY WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ
KSZTAŁTUJEMY WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ

STAWIAMY NA FEEDBACK I ROZWÓJ

STAWIAMY NA FEEDBACK I ROZWÓJ
STAWIAMY NA FEEDBACK I ROZWÓJ

Jesteśmy ciekawi i ciągle się uczymy. Wykazujemy inicjatywę i wykorzystujemy okazje, by uczyć się na błędach. Regularnie przekazujemy i prosimy o informacje zwrotne.


Nasz kompas wartości

Kompas wartości jest podstawą naszej kultury korporacyjnej. Z naszą wizją i strategią, chcielibyśmy konkretnie wystarować - kompas wartości wspiera nas w naszych staraniach.


To właśnie oznacza dla nas
kompas wartości

Kilka słów od zarządu

Tutaj można znaleźć broszurę do pobrania

WE Work Essentials Hermes Fulfilment Group
WE Work Essentials Hermes Fulfilment Group